• Zwroty i reklamacje

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres mailowy kontaktpbenaturo@gmail.com Reklamacja zostaje uznana za przyjęta w momencie otrzymania potwierdzenia o jej przyjęciu ze strony sklepu PolBioEco. W zgłoszeniu reklamacji należy zawrzeć: 

- imię i nazwisko, adres, adres mailowy,

- datę zawarcia umowy będącej podstawa reklamacji,

- przedmiot reklamacji oraz wniesione żądanie reklamacyjne,

- zdjęcia produktu potwierdzające zgłoszone roszczenia.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, to uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione i towar zostanie wymieniony na nowy. Prosimy pamiętać, że przed wysłaniem przesyłki należy skontaktować się ze sklepem na adres: sklep@polbioeco.pl

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

Naturo Sp. z o. o., Elizówka 65, H1, 21-003, Ciecierzyn.